Om oss

Per Engebreth Askilsrud

Advokat Per Engebreth Askilsrud har drevet som advokat på Hønefoss i 30 år. Før dette arbeidet han blant annet i Landbruksdepartementet og i Ringerike kommune. Fram til år 2015 drev han i kontorfellesskap med advokat Jan Arnfinn Arnesen.

 

Per Engebreth Askilsrud har lang erfaring fra styrearbeid. Han satt tidligere i konsernstyret i Gjensidige Forsikring og var i mange år styremedlem i Gjensidigestiftelsen.

Hans Petter Askilsrud

Advokat Hans Petter Askilsrud er Cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 2004. Han begynte på kontoret i januar 2015 og fikk advokatbevilling i 2016.
Hans Petter har bred erfaring fra offentlig virksomhet, og har tidligere arbeidet for Oslo skifterett og byskriverembete, Oslo kemnerkontor, Tollvesenet og Skattedirektoratet. I dag er Hans Petter Askilsrud fast bistandsadvokat ved Ringerike tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han bistår både privatpersoner og selskaper med rådgiving og prosedyre innenfor en rekke rettsområder.

Rita Sørlie

Rita Sørlie har lang erfaring som sekretær, og har jobbet på kontoret siden 1991.