Vilkår

Alle oppdrag vil bli utført i samsvar med advokatforskriften og Advokatforeningens regler for god advokatskikk.
 

De fleste andre oppdrag utføres til timepris etter faktisk anvendt tid, men spør oss gjerne om forventet timeforbruk.
 

Honorar vil normalt bli belastet i henhold til følgende veiledende time-satser:

For privatpersoner er våre veiledende timepriser: Fra kr 1 400,- til kr 1 800,- eks mva. (Fra kr 1 750,- til kr 2 250 ,-inkl mva).

For næringsdrivende er våre veiledende timepriser fra kr 1 500,- til kr 2 000,- eks mva. (Fra kr 1 875,- til kr 2 500,- inkl mva).


Er du medlem av Huseiernes landsforbund får du en halv times gratis juridisk rådgivning og redusert timespris. Timesatsene vil normalt justeres årlig, med virkning fra 1. januar.
 

Fri rettshjelp/fri sakførsel
I noen særlige saker, blant annet avhengig av klientens inntekts-/formuesforhold, vil fritt rettsråd og fri sakførsel kunne innvilges fra det offentlige. For mer informasjon om fri rettshjelp se https://www.fylkesmannen.no/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp/.
 

Forsikringsdekning
Advokatsalæret vil i noen typer saker delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste av de vanlige innboforsikringer.